Tấm Lam Sóng Hobi Wood LS3T 07

489.000 /m2

Giá tính theo m dài: 97.000 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 292.000 Đ/Thanh

Kích thước: 15 x 198 x 3000 mm

Tình trạng: Còn hàng