Tấm lam sóng tròn LST 63

395.000 /m2

Giá tính theo m dài: 60.000 Đ/m dài

Gái tính theo thanh: 174.000 Đ/Thanh

Kích thước: 160 x 15 x 2900 mm

Tình trạng: Còn hàng