Thanh mái diềm Conwood Eave 8″

Nhà sản xuất: THAILAND

Mã sản phẩm: Conwood Eave 8″

Kích thước: 200 x 3050 x 16 mm

Trọng lượng: 12.06 kg/thanh