Vỉ gỗ nhựa lót sàn Mạnh Trí DT300x300-Coffee

90.000 /vỉ

Kích thước: 300 x 300 x 20 mm

Số lượng tấm/ hộp: 11 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng