Vỉ nhựa Awood DT01-WG-Coffee

105.000 /vỉ

Kích thước: 300 x 300 mm

Số lượng tấm/ hộp: 

Diện tích/ hộp:

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng