Vỉ nhựa Awood DT05-Wood

90.000 /vỉ

Kích thước: 300 x 300 mm

Số lượng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng