Vỉ nhựa Awood DT06 – Coffee

90.000 /vỉ

Kích thước: 300 x 300 mm

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng