Awood AV48x48-Coffee

70.000 /m dài

Kích thước: 48 x 48 x 2440

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng