Awood PS75x12

120.000 /m dài

Kích thước: 75 x 12 x 2440 mm

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng