Conwood Plank 6″/8mm

Nhà sản xuất: THAILAND

Mã sản phẩm: Plank 6″/8mm

Kích thước: 150 x 3050 x 8 mm

Trọng lượng:  5.01 kg/thanh