Conwood Plank 8″/8mm

Nhà sản xuất: THAILAND

Mã sản phẩm: Plank 8″/8mm

Kích thước: 200 x 3050 x 8 mm

Trọng lượng:  6.68 kg/thanh