Len tường Sồi Trắng Solid

200.000 /m dài

Kích thước: 1820mm x 90mm x 15mm 

Số luợng thanh/bó: 12 

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng: 1.2 kg

Tình trạng: Còn hàng