Len tường Sồi Trắng ghép

140.000 /m dài

Kích thước: 1820mm x 90mm x 15mm

Số luợng thanh / bó: 12 

Diện tích/ hộp: 

Trọng luợng: 1.2 kg

Tình trạng: Còn hàng