Sàn gỗ Charm Wood D51-Cốt đen

425.000 /m2

Kích thước: 1220 x 198 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 7 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.6909 m2

Tình trạng: Còn hàng