Sàn gỗ công nghiệp Charm Wood E862

295.000 /m2

Kích thước: 1225 x 132 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 15 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.4255 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng