Sàn gỗ công nghiệp Charm Wood S0746

365.000 /m2

Kích thước: 1223 x 129 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.57767 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng