Sàn gỗ Giáng hương Solid Xương cá

Kích thước: 15 x 90 x 600/750 mm

Số lượng thanh/ bó: 

Diện tích/ hộp: 

Trọng lượng: