Sàn gỗ Óc chó Solid Xương Cá

Kích thước: 15 x 90 x 600/750 mm

Số lượng thanh/ bó: 

Diện tích/ hộp: 

Trọng lượng: