Sàn Gỗ Morser MB154 Cốt Trắng Mặt Bóng 12mm

375.000 /m2

Kích thước: 1220 x 128 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 thanh/hộp

Diện tích/ hộp: 1.561 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng