Sàn Gỗ Morser MC 131 Cốt Xanh 8mm

279.000 /m2

Kích thước: 1225 x 150 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 15 thanh/hộp

Diện tích/ hộp: 2.756 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng