Sàn Gỗ Morser MS105 Cốt Xanh 12mm

405.000 /m2

Kích thước: 1223 x 115 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 thanh/hộp

Diện tích/ hộp: 1.406 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng