Sàn Gỗ Savi SV8032

290.000 /m2

Kích thước: 803 x 116 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.236 m2/hộp

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng