Sàn Gỗ Savi SV6037

285.000 /m2

Kích thước: 1208 x 147 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.131 m2/hộp

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng