Sàn Gỗ Savi SV912

239.000 /m2

Kích thước: 1223 x 130 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 18 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.862 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng