Sàn nhựa hèm khóa Glotex P:320

239.000 /m2

Kích thước: 915 x 153 x 3.2 mm

Số lượng tấm/ hộp: 15 tấm/ hộp

Diện tích/ hộp: 2.1 m2

Tình trạng: Còn hàng