Sàn nhựa hèm khóa Glotex S:470

299.000 /m2

Kích thước: 915 x 153 x 4 mm

Số lượng tấm/ hộp: 16 tấm/ hộp

Diện tích/ hộp: 2.24 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng