Sàn nhựa xương cá Morser FB:04

360.000 /m2

Kích thước: 600 x 130 x 4 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/ hộp

Diện tích/ hộp: 1.873 m2

Tình trạng: Còn hàng