Vỉ Gỗ Nhựa Hobi Wood HB300 V300-3D_Vibrant Yellow

90.000 /vỉ

Kích thước: 300 x 300 x 22.5 mm

Số lượng tấm/ hộp: 11 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng