Vỉ Gỗ Nhựa Hobi Wood VS300 V300-Maple-Leaf Red

Kích thước: 300 x 300 x 22.5 mm

Số lượng tấm/ hộp: 

Diện tích/ hộp: