Vỉ nhựa Awood DT364-WG-Wood

175.000 /vỉ

Kích thước: 600 x 300 mm

Số lượng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng