Showing 1–12 of 14 results

Sàn Gỗ Giá Tỵ (Teak)

Sàn gỗ tự nhiên Teak 450

780.000 
/m2

Sàn Gỗ Giá Tỵ (Teak)

Sàn gỗ tự nhiên Teak 600

810.000 
/m2

Sàn Gỗ Giá Tỵ (Teak)

Sàn gỗ tự nhiên Teak 750

850.000 
/m2

Sàn Gỗ Giá Tỵ (Teak)

Sàn gỗ tự nhiên Teak 900

880.000 
/m2
1.720.000 
/m2
1.820.000 
/m2

Sàn Gỗ Giáng Hương

Len tường Giáng Hương Solid

260.000 
/m dài

Sàn Gỗ Giáng Hương

Sàn gỗ Giáng Hương Xương Cá

980.000 
/m2

Sàn Gỗ Giáng Hương

Len tường Giáng Hương ghép

200.000 
/m dài