Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương 600

2.200.000 /m2

Kích thước: 600mm x 90mm x 15mm

Số lượng tấm-hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.648 m2

Trọng lượng: 15 kg

Tình trạng: Còn hàng