Thanh đà 5015

40.000 /m dài

Nhà sản xuất: Awood

Mã sản phẩm: Thanh đà 5015

Kích thước: 15 x 50 x 2500 mm

Tình trạng: Còn hàng