Thanh đà 5015

Nhà sản xuất: Awood

Mã sản phẩm: Thanh đà 5015

Kích thước: 15 x 50 x 2500 mm