Trụ 120×120 Wood

Nhà sản xuất: Awood 

Kích thước: 120 x 120 x 2200 mm

Mã sản phẩm: 120×120 Wood