Awood AR100x50-Coffee

Nhà sản xuất: Awood

Kích thước: 100 x 50 x 2440 mm

Trọng lượng: 10,48 kg