Thanh lam 40×180 Wood

Nhà sản xuất: Awood

Kích thước: 40 x 180 x 2200 mm