Awood AR60x40-Wood

Nhà sản xuất: Awood

Kích thước: 60 x 40 x 2440 mm

Trọng lượng: 5.90 kg