Len tường Căm Xe ghép

120.000 /m dài

Kích thước: 1820mm x 90mm x 15mm

Số lượng thanh/ hộp: 6 thanh/hộp

Trọng lượng: 1.10kg

Tình trạng: Còn hàng