Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe 750

1.180.000 /m2

Kích thước: 15 x 90 x 750 mm

Số lượng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.81 m2

Trọng lượng: 15.00 kg

Tình trạng: Còn hàng