Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe 900

1.200.000 /m2

Kích thước:15 x 90 x 900 mm

Số lượng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.972 m2

Trọng lượng: 15.00 kg

Tình trạng: Còn hàng