Len Tường Gỗ Teak

Nhà sản xuất: Việt Nam

Mã sản phẩm: Len tường gỗ Teak

Kích thước: 15 x 90 x 1820 mm