Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe 450

1.120.000 /m2

Kích thước: 15 x 90 x 450

Số luợng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.486 m2

Trọng luợng: 15.00 kg

Tình trạng: Còn hàng