Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương 450

2.200.000 /m2

Kích thước: 450mm x 90mm x 15mm

Số luợng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.486m2/ hộp

Trọng luợng: 15 kg

Tình trạng: Còn hàng