Thanh lam 40×90 Wood

Nhà sản xuất: Awood

Kích thước: 40 x 90 x 2200 mm

Trọng lượng: 5.86 kg