Awood AP140x140

Nhà sản xuất: Awood

Kích thước: 140 x 140 x 2440 mm

Trọng lượng: 31.80 kg