Sàn gỗ Janmi O26

Kích thước: 1283 x 193 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.98 m2

Trọng lượng: 14.5 kg

Xuất xứ: Malaysia