Sàn gỗ Janmi T12

Kích thước: 1283 x 193 x 12 mm

Số lượng tấm/ hộp: 5 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.23 m2

Trọng lượng: 18 kg

Xuất xứ: Malaysia